dijous, 7 de maig de 2009

Dinàmiques de confiança

NOM: “Cec i pigall
PARTICIPANTS: unes 28 persones.
EDAT: A partir de 7 anys
DURADA: 30 minuts
MATERIAL: un mocador per a tapar els ulls

OBJECTIUS
- Treballar els sentits
- Apendre a confiar amb la teva guia
- Agafar la responsabilitat de guiar a una altre persona
- Apendre a confiar amb tu mateix i amb l’altre

DESCRIPCIÓ I FUNCIONAMENT:
Ens posem per parelles i un de la parella es tapa els ulls amb un mocador i l’altre el guia per tot l’entorn on ens trobem però sense poder parlar, per tant el cec no es pot comunicar amb ningú. Es va per escales, pasadissos, el carrer, el pati, etc. I després ho fa l’altre persona però la dificultat augmenta ja que el guia va canviant i no sap mai qui el porta.

PAPER DEL/ DE LA DINAMITZADOR/A:
Explicar en què consisteix la dinàmica i vigilar que ningú prengui mal.

OBSERVACIONS:
Era molt més complicat quan et canviaven de guia perquè anaves totalment perdut ja que no sabies qui et portava.

FONT : Popular


_______________________________________________________


NOM: “El submarí”
PARTICIPANTS:15-20 persones
EDAT:a partir de 8 anys
DURADA: 15 o 20 minuts aproximadament.
MATERIAL: Mocador o bufanda (per tapar els ulls).

OBJECTIUS:
- Treballar l’orientació i la locomoció.
- Treballar l’espai on està situada l’acció.
- Treballar la creativitat, els reflexes, l’atenció i la memòria.

DESCRIPCIÓ I FUNCIONAMENT:
El grup fa subgrups de 4 o 5 persones. Aquest subgrup s’ha de col·locar en filera (un darrera de l’altre). La persona que va primera, s’ha de tapar els ulls i la persona del darrera serà l’encarregada de donar les instruccions als companys del seu davant fins que arribi al primer. El joc consisteix en que la persona que vagi davant no es xoqui amb cap objecte seguint les indicacions dels seus companys.
Les indicacions que donarà seran les següents:
- Per anar a l’esquerra: copets a l’espatlla esquerra.
- Per anar a la dreta: copets a l’espatlla dreta.
- Per anar recte: un copet al cap.
- Per parar: dos copets al cap.
- Per aixecar la cama (escaló): un copet a l’esquena.
El joc continuarà fins que tots els jugadors hagin ocupat les diferents posicions.

PAPER DEL/ DE LA DINAMITZADOR/A:
- Motivar al grup perquè s’ho prenguin seriosament.
- Animar a la participació dels jugadors.
- Crear un clima de confiança grupal.

AVALUACIÓ:

És importants que quan acabem la dinàmica creem un espai de reflexió on pensarem:
Com t’has sentit quan tenies els ulls tapats? Com t’has sentit quan tenies la responsabilitat de dirigir als altres companys? També hem de parlar de l’espai, la confiança en el grup, de les diferents responsabilitats i rols, de la coordinació a l’hora de passar la informació...

OBSERVACIONS:
Per fer-ho més complicat es poden posar objectes pel camí.

FONT:
Desconeguda


_______________________________________________________


NOM: “Quina por!”
PARTICIPANTS : De 15a 20 participants.
EDAT: A partir de 8 o 9 anys
DURADA: Entre 15 i 20 minuts.
MATERIAL: No es fa ús de cap material.

OBJECTIUS:
- Mantenir un contacte divertit i informal entre els components del grup.
- Perdre la por a la interpretació.
- Conèixer els membres del grup mitjançant la interpretació.
- Crear un ambient de respecte i confiança per a un futur treball en equip.
- Aconseguir la cohesió entre tot els membres del grup.

DESCRIPCIÓ I FUNCIONAMENT:
Es reuneixen tots els alumnes en un punt de la classe i es fan dos grups: un grup seran els porucs i l’altre els psicòlegs aquest últim grup haurà d’endevinar quins son els pors que els seus pacients pateixen. Els malalts no poden parlar, només s’han de centrar en representar la seva malaltia.
El grup dels porucs ha de pensar quina por té en un temps aproximat de cinc minuts, aquests s’han de poder representar i reconèixer de forma tangible . Exemples: portar arracades, sabates blaves, o alguna altra característica física de les persones. També poden tenir pors alguns gestos concrets( riures, moure els braços...) o algun color concret i moltes més depenen de la imaginació del grup dels malalts.
Una vegada que cada membre del grup dels porucs ja sap quina es la seva por, es col·locaran al mig de la classe i començaran a fer la seva representació. Han de recordar que no poden parlar, només cridar, riure, balbucejar, etc. Per altra part cada membre dels psicòlegs haurà d’observar individualment cada poruc i una vegada tingui clar quina malaltia pateix, consultar-li a l’orella si la seva por es: (....) El poruc només podrà contestar si o no. Si la resposta es negativa el psicòleg haurà de seguir intentant endevinar-ho i observar més detingudament al poruc. Si la resposta es afirmativa haurà de passar a observar a un altre pacient, i així successivament fins aconseguir descobrir totes les pors de cada malalt. Entre psicòlegs tampoc poden parlar, cada un ha d’endevinar per ell mateix la por.

El primer psicòleg que aconsegueixi endevinar totes les pors, ho comunicarà a l’animador. Finalitzarà la dinàmica amb l’explicació del psicòleg de cadascun dels comportaments dels porucs.

PAPER DEL/ DE LA DINAMITZADOR/A:
- Ha d’orientar als participants explicant en que consisteix el joc, quins son els objectius, les regles, quins son els medis per aconseguir-ho, etc
- Per altra banda ha d’intentar que tots els membres es trobin còmodes amb el paper assignat, tan si fan de porucs , com si fan de psicòlegs.
- Que perdin la vergonya a la interpretació. Els ha d’estimular ha fer-ho lliurement.
- Ha d’intervenir si el grup es bloqueja, ajudar buscant quin es el motiu a solucionar-ho.
- Dirigir al grup cap als objectius proposats.
- Tots els membres s’han de respectar i ell ho recordarà si fa falta.

AVALUACIÓ:
Amb aquesta dinàmica es pot avaluar l’actitud i la participació dels integrants del grup. És important que tothom desenvolupi bé el seu rol i si hi ha algú que no s'hi ha trobat còmode és important parlar-ho a l'espai de reflexió.

OBSERVACIONS:
- S’ha de respectar la decisió del membre que no vulgui interpretar el rol de poruc, així com el del psicòleg.
- L’espai ha de ser ampli, ja sigui interior o exterior.

FONT: Brunet, Juan Jose y Negro Jose Luís.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada