dimecres, 20 de maig de 2009

Dinàmiques de ressolució de conflictes

NOM: “El consultori amorós”
PARTICIPANTS: Unes 25 persones

EDAT: a partir de 8 anys
DURADA: Uns 20 minuts
MATERIAL: Una carta

OBJECTIUS:
- Treballar el treball grupal
- Apendre a escoltar
- Posar-te en el lloc de l’altre
- Apendre a resoldre conflictes

DESCRIPCIÓ I FUNCIONAMENT:
Es faran grups de treball entre 4 i 5 persones. El dinamitzador/a reparteix una carta per cada grup de taula. Aquesta carta l’envia el noi a un programa de ràdio que som nosaltres i ens explica que té un problema amb la seva xicota ja que li ha fet una infidelitat i nosaltres li hem de contestar posant-nos d’acord des del programa de ràdio. Al final cada grup llegeix la seva conclusió.

PAPER DEL/ DE LA DINAMITZADOR/A:
Explicar la dinàmica i després fer-ne una valoració de cada resposta.

AVALUACIÓ:
En aquesta dinàmica s’ha d’avaluar la resposta de cads grup i fer-ne una reflexió.

OBSERVACIONS:
També és pot incloure dins les dinàmiques de comunicació

FONT: Desconeguda.

______________________________________________________

NOM: “S’ha comès un assassinat”
PARTICIPANTS: 15-20 persones
DURADA: Fins que es resol l’assassinat. Uns 25 min. Aprox.
EDAT: a partir de 9 anys
MATERIAL:

El full amb la història explicada, les pistes i un llapis per apuntar dades.

OBJECTIUS:
- Pendre decisions en equip
- Treballar en grup
- Augmentar la capacitat de concentració

DESCRIPCIÓ I FUNCIONAMENT:
S’ha comès un assassinat i s’ha de resoldre en grup. Ens donen un paper on està tot explicat més algunes pistes i quan comencem a treballar per resoldre l’enigma ens van arribant paperets amb pistes perquè ens sigui més fácil resoldre-ho, o per el contrari més embolicat. Durant la dinàmica s’ha d’anar treballant en grup per resoldre el crim arribant tots a una mateixa opinió.

PAPER DEL/ DE LA DINAMITZADOR/A:
Explicar en què consisteix la dinàmica, fer els grups, repartir les pistes i anar vigilant que l¡activitat surti tal com s’havia previst.

AVALUACIÓ:
Com s’han sentit els components del grup segons la situació on es trobaven?
Les persones que resolien l’assassinat es trobaven molt confoses a estones ja que hi havia pistes que feien embolicar molt la situació pe`ro també hi havia estones que estaven més animades perquè cada vegada estaven més aprop de resoldre el crim. Les persones que anaven donant pistes es sentien importants ja que gràcies a elles es resolia el crim i també amb ganes de resoldre l’enigma.

OBSERVACIONS:
Amb aquesta dinámica es pot observar que dins del grup hi ha qui té més iniciativa que altres ja que o bé se’ls hi dóna millor o agafen el rol de líder mentre que altres adopten un rol més d’incertesa i es mostren més passius.

FONT:
Brunet, Juan José i Negro, José Luís.

______________________________________________________


NOM: “trencaclosques”
PARTICIPANTS: 5 grups de 6 persones.
EDAT: a partir dels 5-6 anys.
DURADA: uns 30 minuts com a màxim.
MATERIAL: peces del puzzle fetes amb cartolina.

OBJECTIUS:
- Resoldre el trencaclosques sense la utilització de la comunicació verbal.
- Identificar les peces del puzzle amb els altres petits grups.
- Apendre a cooperar en grup.

DESCRIPCIÓ I FUNCIONAMENT:
La dinamitzadora repartirà una peça de trencaclosques a cadascun dels membres del grup amb l’obejectiu de resoldre’l sense cap mena de comunicació verbal , sinó gestual.
Els membres del grup es podràn aixecar i mirar les peces del altres per si concorden. El que va començar sent una resolució del trencaclosques en petits grups passa a convertir-se en una resolució grupal i col-lectiva de tot el grup.

PAPER DEL/ DE LA DINAMITZADOR/A:
La dinamitzadora haurà d’explicar en que consisteix la dinàmica i proporcinar el material per realitzar-la, que en aquest cas són les peces de puzzle. També haurà d’observar com resolem l’activitat per a que no fem trampes.

AVALUACIÓ:
El que és treballa en aquesta dinàmica és el treball en grup, amb una norma a seguir que no podiem parlar en cap moment, només ens podiem comunicar per gestos.

OBSERVACIONS: És molt important el bon treball en equip a pesar de la falta de la comunicació verbal i la satisfacció de resoldre el coflicte de forma grupal.

FONT: Brunet, Juan José. Negro, José Luís.

1 comentari: